Akhlaq (etik & moral)

                                   

Akhlaq (etik & moral) och allmänt uppförande och beteende mot medmänniskor är något som har fokuserats på oerhört mycket och är av väldig stor vikt inom Islams lära och som man kan se återspeglas detta i hadithernas omfattning av samexistensens varierande och månfaldiga aspekter.