Kärlekens näste

Du skall veta; sannerligen kommer de ödmjukas och uppriktigas hjärtan att dra sig till dig som fåglarna dras till deras nästen.” – Imam Askari(A) till Imam Mahdi(AJ).

Är likt en vilsen fågel letandes. Moln och dimma har länge skuggat över synen. Vinden har slagit i hårt, fräst i och styrt vingarna bort. Utsliten och tärd, har jag länge drivits bort från plats till plats, och försökt med ett kraftsvagt motstånd att hitta rätt – men förgäves.

Men min älskade, hjärtat har innerligt längtat till att kvittra i ditt namn igen. Har verkligen längtat hem, till nästet med din kärlek. Hjälp oss, vid heligheten av dessa dagar med Imam Askaris(A) födelse, att leva utefter Imam Askaris(A) ord och fylla våra hjärtan med ödmjukhet och uppriktighet i allt vi gör, så att du också finns med i allt vi gör. Låt oss som en enhetlig, kraftfull ström av fåglar närma oss – för att hitta rätt inshaAllah och hålla fast vid det.