Kan en man leva så länge?

Vetenskapen har visat att människokroppen består av biljoner celler och vävnader som med tiden slits ut och skrumpnar bort, men som ersätts av nya, i en ständigt pågående process.

Det som sliter ut kroppen och stoppar cellernas livsviktiga process, är alla de ohälsosamma mikrober som vi får i oss på olika sett. Dessa mikrober startar ett så kallat ”krig” mot våra celler och förintar dem, vilket i slutändan leder till ålderdom och till sist döden.

Vetenskapen har konstaterat att, om en person besitter den perfekta kunskapen och kännedomen om människokroppens funktion, och har full kontroll över sin hälsa och diet, kommer hans liv att förlängas och han kommer således inte uppleva för tidigt åldrande.

Från ett experiment, genomfört av vetenskapsmän, har man lyckats förlänga livslängden på ett antal djur flera gånger mer än den ”normala” livslängden. På samma sätt kan även en människa med sin nobla kunskap och respekt för kroppens hälsoregler leva i många sekel framöver.

En vetenskapsman är tvungen att söka och studera i många långa år för att ibland endast få svar på en liten del av vetenskapens alla gåtor. Men Imam Mahdi(AJ) har fått all sin kunskap från Allah(SWT) och behöver därför inte gå den långa vägen.

Vetenskapligt sett är det inte så konstigt att Imamen(AJ) med all sin kunskap, tilldelad av Allah(SWT), kan förlänga sitt liv genom att ta vara på sin hälsa och därmed bevarandet av sin ungdom.

Vid närmare eftertanke är längden på Imam Mahdis(AJ) liv inte mer förvånande än Abrahams(A) överlevnad från Namrods eld (Härskaren under Abrahams(A) tid) eller Moses(A) korsande genom den delade floden Nilen och förvandlingen av hans käpp till en orm. Alla dessa mirakel är tydliga bevis på Guds makt.

Koranen och historien har även berättat om profeters(A) och andra vanliga människors långa livslängd. Som exempel kan nämnas, Noa(A) som levde bland sitt folk i 950 år, Luqman(A) som levde 400 år, Salomo(A) vars ålder blev 712 år, Bukht Nasr levde i 1507 år och Firoze Rai, en indisk kung, levde i 537 år.

Alla dessa är tydliga exempel som vittnar om att en persons långa livslängd inte går emot naturen eller vetenskapen och är möjliga händelser under alla tider.