Kampen om hjärtat

Imam Sadiq(A) sade: ”Hjärtat besitter två öron (atrium, inom medicin); trons anda uppmanar honom sakta mot goda handlingar, medan Satan sakta uppmanar honom mot onda handlingar. Därför, den som än blir vinnaren i denna kamp tar över hjärtats kontroll.” [Bihar al-Anwar, vol. 70, s. 53]