Kännedom om vår tids Imam(AJ)

Imam Baqir(A) sade: ”Om en person spenderar nätterna i dyrkan och dagarna i fasta, spenderar all sin egendom i Guds väg som välgörenhet (sadaqah) och genomför Hajj under hela sitt liv (varje år), men inte har kännedom om Guds Wali (Sin tids Imam), då har alla hans handlingar genomförts utan den Gudomliga guidens vägledning. Således förtjänar han ingen belöning från Gud. Han anses inte ens vara en troende.” [Ibid, vol. 27, s. 64, traditionsnr. 11]