Jag lämnar två viktiga och essentiella saker bakom mig

Zayd bin Arqam har återberättat att Profeten(S) sagt följande: ”Jag lämnar två viktiga och essentiella saker (al-thaqalein)  bakom mig, det ena är Allahs(SWT) bok som är en förlängd sträng från himlen ner till jorden och den andra är mitt Ahl Al-Bait(A). Dessa två är oskiljaktiga tills den dag då jag tar emot de troende vid Kawthar . Visa därför hur ni lyder mig genom att följa dem som era förebilder.” [Sahih al-Tirmidhi, vol.2 s.308]