Jag lämnar för er två värdefulla och tunga symboler

Guds Sändebud(S) sade: "Jag lämnar för er två värdefulla och tunga symboler (al-thaqalein) och om ni håller er fast vid dessa två så kommer ni inte att gå vilse efter mig. Dessa är Guds bok och min ätt, vilket är mitt Ahl al Bait. Den Barmhärtige har informerat mig om att Dessa två inte kommer att separeras från varandra förrän de möter mig vid källan Kawthar (i Paradiset (jannah))." [Sahih al-Tirmidhi, vol 5, s. 662-663,328, rapporten om 30+ kompanjonerna, med hänvisning till flera kedjor av återberättare]