Jag är Mahdi

Imam Mahdi(AJ) sade: "Jag är Mahdi och jag är den levande som kommer att etablera rättvisa (adl) över hela världen på samma sätt som den fylldes med förtryck (tholm). Sannerligen kommer jorden inte att vara utan ett vittne, och människorna kommer inte att leva utan en ledare (qaed). Således, berätta inte om denna tillgång förutom till dina [muslimska] bröder som är Guds män." [Kamal-ud-Din, s. 445]