Ingen förblir fast i sin tro om imamat

Profeten(S) sade: ”Mahdi(AJ) är den som blir fördold(ghayb) från sin anhängare och vänner. En fördoldhet(ghaybah) under vilken ingen förblir fast vid sin tro om imamat och welayat, förutom den vars tro (iman) Gud prövat i dess hjärta.” [Madrak Pishin, s. 61]