Imamens(AJ) fiender kommer att förgöra sig själva

Det allmänna tillståndet i denna värld, framstegen inom farliga vetenskapliga upptäckter och kapprustningen mellan väst och östnationer, i tillägg till en generell nedgång av humanitet medför antagandet att supermakterna, inkluderat judar och kristna, kommer att engagera sig i fientliga aktiviteter mot varandra, och således förgöra en majoritet av jordens befolkning genom användandet av förintelsevapen. En annan stor grupp av människor kommer att falla offer för farliga sjukdomar, som ett direkt resultat av människans ödeläggande av det naturliga immunsystemet vilket Gud försett människan och omgivningen med.

En följeslagare till Imam Baqir(A) vid namn Abd al-Malik Ayan, återberättar att han en gång ställde sig upp i Imamens(A) närvaro, och lutade sig på hans två armar, grät och sade:
”Jag hoppades att jag skulle få bevittna tiden för Qaim (framträdaren) medan det fortfarande fanns någon kraft kvar inom mig.” Imamen(A) tröstade honom och sade:
”Är du inte nöjd med att dina fiender är upptagna med varandra (genom stridigheter), medan ni är trygga i era hem? När vår Qaim (framträdare) reser sig kommer var och en av er att erhålla samma styrka som fyrtio män. Era hjärtan kommer att bli som järnstycken, vilka, om de slungades mot berg, skulle bryta sig igenom dem. Ni kommer att bli världens ledare och dess bevarare.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 335]

I en annan återberättelse förutspådde Imam Sadiq(A) följande:
”Innan Qaim (framträdare)reser sig kommer två dödar att inträffa: en röd och en vit död. Dessa kommer att ta kål på fem av sju personer. Den röda döden kommer att inträffa genom mord och den vita genom epidemier.” [Ithbat al-Hudat, vol. 7, sid. 401]

Zurarah ibn Ayan, en av Imam Sadiqs(A) närmsta anhängare, frågade vid ett tillfälle Imamen(A): ”Är ropet från himlen, (såsom det förutspåtts i återberättelserna om Imam Mahdis(AJ) resning) en sanning?” Imamen(A) svarade: ”Jag betygar med fullaste allvar att detta i sanning kommer att ske precis på det sätt som alla människor (genom att ha hört det) kommer att svara på detta (kall) med deras tungor.” Han(A) tillade sedan: ”Qaim (framträdaren) kommer inte att resa sig förrän nio av tio personer tillintetgjorts.” [Bihar al-Anwar, vol. 52, sid. 244]

 

 

 

Källa: “Al-Imam al-Mahdi, The Just Leader of Humanity” Skriven av: Ayatullah Ibrahim Amini