IMAM SADIQ(A)

Imam Sadiq(A) är vår 6 Imam. Han(A) var utvald bland hans bröder till att vara efterträdaren (khalifa) till hans far; Imam Mohammad Baqir(A). Han var utnämnd i sitt fars testamente (was’i). Fadern var ledaren av ledarskapet efter profetskapet; (Imamat)al- qa’im bi- al-imama). Imam Sadiq(A)ansågs besitta stora meriter fadl), vara den av högst rang inom kunskap och den mest lysande enligt både icke-shia grupper (al-amma) och shia grupper (al-khassa).

Folket spred den religiösa vetenskapen på hans begäran, som resande sedan förde med sig runt i länder och spred vidare, på så sätt kunde Imamens(A) kunskap och Islams budskap spridas runt om i världen. Ingen imam har lämnat så mycket kunskap i arv och varit så aktiv till att sprida kunskap om Islam som Imam Sadiq(A).
Imam Sadiq(A)föddes i Medina år 83 A.H. (700 e.kr), han levde i 65 år och gick bort under månaden Shawwal år 148 A.H. (765 e.kr).

Han begravdes i begravningsplatsen Imam Baqi(A) bredvid sin far, sin farfar och hans farfars farbror al-Hassan, fred vare med dem alla. Hans mor var Umm Farwa. Hans far Imam Mohammad Baqir(A)förde tydligt vidare ledarskapet till honom som imam efter sig och gav honom en klar bestämmelse (nass jali) för Imamat.