IMAM BAQIR(A)

Imam Baqir(A) är vår 5 Imam. Han(A) föddes i Medina år 57 (676 e Kr) A.H. (Anno hijra). Han(A) dog 114 A.H. vid 57-års ålder. Han(A) var en ledande medlem i den Hashimitiska familjen, och ledande bland ättlingarna till Imam Ali(A). Han(A) blev begravd i al-Baqi en begravningsplats i Medina, Profetens(S) stad. Maymun al-Qaddah rapporterade å Imam Jafar Sadiqs(A) vägnar som rapporterade från sin far(A). Jag (Imam Baqir) besökte Jabir bin Abd Allah al-Ansari(RA). Jag hälsade honom och han besvarade min hälsning, sedan frågade han mig, ”Vem är du”? Detta skedde efter det att han hade blivit blind. Mohammad bin Ali bin al-Hossein(A), svarade: ”Mitt barn, kom närmare” sa han. Jag gick närmare och han pussade min hand.

Sedan böjde han sig ned mot min fot och pussade den. Jag vände mig bort från honom.

Då sa han till mig ”Guds Profet(S) hälsar dig”. ”Frid och fred och Guds nåd och välsignelser vare över Guds Profet(S)”, svarade jag.

”Hur står det till Jabir?” Han berättade: ”En dag var jag med honom (med Profeten(S) när han(S) sa till mig:” Jabir, kanske kommer du att leva tills du träffar en av mina ättlingar som heter Mohammad son av Ali son av Hossein(A), Gud kommer att skänka ljus och visdom över honom. Hälsa honom då från mig.”