Imam Ali(A) och kärleken för Allahs skull

Imam Ali(A) spenderade mycket tid med sina barn. En gång satt han i sitt hus med sina två unga barn, hans son Abbas(A) och dotter Seyyeda Zaynab(A).

Imam Ali(A) sa till Abbas(A): ”Säg Waahed (ett)”. Sedan efter bad honom att säga: ”Säg Ithnain (två)”. Abbas(A) sa: ”Jag skäms att säga ’två’ med samma tunga som jag sa ’ett’.”

Imam Ali(A) kramade om sin son, glädjande över ett sådan charmigt uttryck. Abbas(A) svar visade hur djupt insatt han var i tron om Tawheed, att det enbart finns en Allah(SWT). En sann troende person vägrar någonsin tänka sig att associera någon vid sidan av Allah(SWT).

Seyyeda Zaynab(A) frågade då: ”Kära far, älskar du mig?” Imam Ali(A) sa: ”Självklart älskar jag dig, du är ju mitt barn, du är en del av mitt hjärta”. När hon fick höra detta sa hon: ”Du älskar Allah också. Hur kan två kärlek finnas i en sann troendes hjärta, Allahs kärlek och sitt barns?”

Imam Ali(A) log och svarade: ”Jag älskar Allah(SWT) och för Hans skull, älskar jag Hans skapelser, exempelvis barnen. Jag älskar dig för Allahs(SWT) skull.”