I allt jag såg fanns Gud

Imam Ali(A) sade: "Gud fanns framför, bredvid och bakom allt jag såg." [Sadr al-Din al-Shirazi, Al-Asfar, Vol. 1, s. 117, Vol. 4, s. 479 och Vol. 5 s. 27]