Hur vägleder han(AJ) oss?

Flera exempel har tidigare föregåtts i historien, där den tolfte Imamen, Imam Mahdi(Aj) har väglett och hjälpt sina anhängare: En gång i tiden levde en stor mujtahid (lärd) vid namnet Allamah Majlisi(RA).

En dag frågades denne mujtahid vad han skulle göra med en gravids kvinnas kropp, som hade dött. Skulle den döda kvinnan begravas såsom hon var för att inte skända den dödes kropp eller skulle bebisen tas ut innan kvinnan begravs för att rädda ett liv? Allamah Majlisi bestämde sig för att inte skända den dödes kropp var viktigare och att kvinnan därför skulle begravas med barnet i magen. När folket bar kistan och var på väg till graven, kom plötsligt en ryttare ridande efter och sade att Allamah Majlisi hade ändrat sig och beslutat sig för att bebisen skulle tas ut; detta skedde i sin tur.

Några år senare blev Allamah Majlisi besökt av en man och ett litet barn. Mannen berättade för Allamah Majlisi att det var samma barn som hade tagits ut ur sin avlidna moders mage, efter att Allamah Majlisi hade sänt ryttaren för att ändra på instruktionerna.

Allamah Majlisi insåg omedelbart att ryttaren måste ha varit Imam Mahdi(Aj) som kommit till hans räddning, för att förhindra honom från att göra ett allvarligt misstag. Från och med den dagen stannade Allamah Majlisi i sitt hus. Han vägrade att ge fler råd till folk utifall att han skulle göra misstag igen. Några dagar senare mottog Allamah Majlisi ett brev från Imam Mahdi(Aj) som sade att han inte skulle bekymra sig och att han ska fortsätta att vägleda människorna. Om han av någon anledning skulle begå något misstag, skulle Imam Mahdi(Aj) hjälpa honom att lösa problemet.

Plikter som varje muslim har under tiden för Imamens(Aj) Ghaibat-e-Kubra (den senare och långa fördoldheten som sträcker sig än idag) pågår:

1. Att vara islams uppsyningsman
2. Att be för den tolfte Imamens, Imam Mahdis(Aj) säkerhet och att ge sadaqah (allmossa) för hans trygghet.
3. Be till Allah(SWT) att påskynda Imam Mahdis(Aj) framträdande och återkomst till att äga rum så snart som möjligt, så att han med sin närvaro kan fylla världen med sanning, fred och harmoni.
4. Närhelst den tolfte Imamens namn, Imam Mahdi(Aj) är nämnd, skall du stå upp och lägga din högra hand på ditt huvud och böja ditt huvud framåt som en hälsning. Du skall också recitera en salawat (välsignelse över Profeten Mohammad(A) och hans hushåll Ahl al-Biat(A)) efter att du har hört Imamens(Aj) välsignade namn.

Avslutning:

Den heliga Profeten Mohammad(S) har sagt att ifall någon dör utan vetskap om vem sin tids Imam(A) är, är hans död densamma som en icke-troendes. Vi måste därför utföra våra plikter för vår tolfte Imam, Imam Mahdi(AJ) som fortfarande är vid liv och lever i Ghaibat (fördoldhet).

Del 2

 En gudfruktig man vid namnet Seyed Mohammad Jabal Amili var på resande fot tillsammans med en karavan i öknen, han kom att gå vilse ifrån sin karavan.

Seyed Amili letade och letade överallt efter sitt följe, men kunde inte hitta dem. Det började bli mörkt då natten föll smygande. Han var alldeles ensam i den stekheta öknen, trött, utsvulten och rädd. Han var just på väg att ge upp och förberedde sig för att möta döden när han plötsligt fick syn på vatten.

Han gick fram till vattnet, drack lite och gjorde sedan wudhu (tvagning), sedan uträttade han sin salaat (bön). Efter sin bön, hade han ingen energi kvar att göra något annat, förutom att vänta på döden. Plötsligt såg han någon komma ridande på en häst, han kom närmre och närmre honom.

När ryttaren nådde Seyed Amili, hälsade han ”Salam” och frågade vad som hade hänt honom. Seyed Amili förklarade att han hade gått vilse och kommit bort från sin karavan och att han var hungrig. Ryttaren frågade varför han inte hade ätit av melonerna som låg bredvid honom.

Seyed Amili sade till ryttaren att inte skämta med honom när han hade tillbringat hela sin tid åt att leta efter mat. Ryttaren sade att han inte skämtade, och bad honom att se sig om.

Seyed Amili såg plötsligt att där fanns tre meloner. Ryttaren bad honom att äta en melon och att ta med sig de två andra melonerna och gå åt en riktning som han visade.

Han sade också till Seyed Amili att han skulle nå ett tält vid skymning och därifrån skulle han bli ledsagad till sin karavan. Sedan försvann ryttaren. Seyed Amili insåg just då att det var vår tolfte Imam, Imam Mahdi(Aj) som kommit till hans undsättning. Seyed Amili följde direktiven och dagen därpå vid skymningen nådde han tältet och leddes till sin karavan.

Avslutning:

Även fast vi inte kan se vår tolfte Imam, Imam Mahdi(Aj) kan han se oss och vet när vi är i behov av hans hjälp och kommer för att rädda oss.