Hur mår själen min?

Det talas mycket om hur vi ska ta hand om våra kroppar. Motionera och äta rätt för att slippa sjukdomar och problem med kroppen, vilket vi ska göra! MEN det talas sällan om att vi behöver ta hand om vår själ, vårt inre.
Reflektionerna för en till hur det moderna livet strävar efter att rikta fokusen på att endast tjänstgöra kroppen och tillbringa dess behov till vilket pris som helst. Idag ser vi tydligt att kroppens behov ligger i centrum. Detta har gjorts med en bakomliggande plan, vilken påbörjades stegvis sedan lång tid tillbaka. Målet är just att minska uppmärksamheten på människans själ och dess sanna behov.
Hur många av oss idag är medvetna om att våra själar utplånas och att deras kapacitet minskas för varje dag som passerar?
Det räcker att fråga sig själv om vad man egentligen gör varje dag för att ens själ ska utvecklas, känna av uppriktigt välmående och uppnå framgångar? Känner man ens till den och dess behov lika väl som sin kropp? Hur vet man om man har en rätt bild om vad som ger nytta till ens själ och vad som kan skada den, samt hur man förhåller sig till det ena eller det andra?
Frågan är varför jag ska spendera hela mitt liv på att endast tillfredsställa kroppens behov när den i själva verket förr eller senare kommer att förstöras av maskar, och däremellan glömma något ännu viktigare, något som har en evig existens. Varför inte lägga tid på sin själ som en okänd dag kommer att mottas av änglarna dit den tillhör?
Är det inte dags att vända fokusen mot den rätta?