Hur länge ska du få vänta på mig?

En dag kom en av Allamah Tabatabais(RA) lärjungar till honom och sa: mästare, skulle du kunna väldigt enkelt förklara varför vi inte ser Imamen(AJ)?

Allamah sa till honom: skulle du kunna vända dig och sitta med ryggen mot mig.

Lärjungen gjorde som han blivit tillsagd. Allamah sa då till honom: kan du nu se mig?

Lärjungen svarade: nej, jag kan inte.

Allamah sa då: varför kan du inte se mig?

Lärjungen sa: för att jag har ryggen mot er.

Allamah sa: förstår ni nu varför ni inte kan se Imamen(AJ); för att ni har ryggen mot Imamen(AJ). Vi har med synder och olydnad vänt ryggen mot Imamen(AJ) och samtidigt önskar vi se honom.

Salawat för Imamens(AJ) faraj