Hur kommer Imamen(AJ) uppnå framgång och seger över världens stormakter?

I en tid då världens ledare är upptagna med framställning av massförstörelsevapen, och bara tänker på att utöka sina territorier och makt med krig och andra militära ingripanden, kommer vi inte få uppleva några tecken på fred och lugn i världen. Världen kommer istället att fortsätta pyra från krigselden och orättvisor.

Dessa omständigheter kommer att fortsätta störa och belasta människors liv, ondska och aggression kommer att öka, även besvikelsen på ledarna kommer att öka, vilket kommer att ligga till grunden för framkallningen av ett krav och en längtan för förändring. Idén om en stat fri från krig och ondska kommer födas fram och bli efterlängtad. Nationerna kommer att tröttna och få nog av sina egoistiska och tyranniska ledare, och den fortskridande ondskan och orättvisan kommer att göra världen redo för en förändring. Förändringen kan liknas vid framträdandet av Islams ljus i Hijaz området (Saudiarabien), på den tiden. Fem sekel av tyranni och ignorans hade legat till grund för skapandet av ett lämpligt förhållande för Profetens(S) ankomst.

De plågade och missgynnade massorna var så redo och förberedda på att acceptera Islam att de reagerade positivt och snabbt på kallelsen till Tawhid (Guds enhet) och Profetens(S) rättvisa, gruppvis omfamnade de religionen och accepterade dess budskap.

Om vi blickar tillbaka i historien och lite närmare på världens alla revolutioner, ser vi en tydlig gemensam nämnare, nämligen att förutsättningen till revolutionärernas framgångar varit folkets extrema missnöje med dess ledares tyranni och brutalitet. Och att samma anledningar även varit orsaken till att dessa ledare fått makten.

Med denna teori som grund, ser vi att uppresningen och revolutionen av Imamen(AJ) kommer att förverkligas genom naturliga grunder, efter förverkligandet av ett möjligt scenario i samhället, men eftersom Imamens(AJ) revolution är global och inte begränsad till ett specifikt område måste hela världens befolkning vara beredda att acceptera en revolution.

Detta kommer att bli möjligt i en tid då världen enligt Profeten(S) kommer att vara fylld med ” grymhet, brutalitet, ondska och ödeläggelse”. Det extrema och svåra trycket på världens regeringar från folket skall bana väg för en explosion, där alla människor sluter sig upp kring den stora revolutionen. Och accepterar dess kallelse från kärnan av deras hjärtan. Precis som en mogen frukt på ett träd som med minsta ryck eller rörelse faller ner mot marken.

Med dessa villkor kan världens makter, vare sig de är militärt utrustade eller inte, med sitt dödande och massakrerande, stoppa och lägga band på den här resningen och revolutionen.
I den här tidsåldern konfronteras världen av frustration och själslig rastlöshet och är i behov av en ovanlig ledare. En ledare som besitter kunskapen och medvetenheten om hela människans historia och utvecklings stadier. Och på nära håll observerat alla historiska förändringar och brott.

Han är den som efter Guds befallning och order ropar ut sitt slagord om mänsklighet och rättvisa, och samlar alla de som tidigare varit underkuvade och förtryckta i världen omkring sig för att sätta stopp för de kriminella regeringarna. Han är den som kommer förena de som tidigare lade all sin kraft och energi på att förgöra varandra och få dem att tillsammans jobba och sträva efter varandras välmående och välstånd.

Detta kommer att skapa en värld, långt från fruktan och bekymmer, och full av välsignelse.