Hjärtat är Guds helgedom

Imam Sadiq(A) sade: "Hjärtat är Guds helgedom, så placera inget annat där än Gud. (Hjärtats helgade plats tillhör endast Honom. Så håll kärleken till denna värld borta från det)." [Bihar al-Anwar, vol 70, sid 25]