Handlingar åtföljda av kunskap

Profeten(S) sade: ”Få handlingar åtföljda av kunskap är användbart, medan ett stort antal handlingar åtföljt av okunnighet är till ingen nytta.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 17]