Han (Mahdi) kommer att stå

Imam Sadiq(A) sade: "Han (Mahdi) kommer att stå (vid en plats nära Kabah) mellan pelaren och ståplatsen (tillhörande Abraham(A)) och han kommer att utropa: "O grupp, bestående av mina förvaltare och framträdande människor som Allah(SWT) har bevarat förberedande för min triumf innan min återkomst till jorden, kom till mig lydigt." Då kommer  kallelsen att nå dem medan de befinner sig vid sina böneplatser och i deras hem, vare sig de är i öst eller väst. Så de kommer höra hans enda kallelse som kommer att nå alla, och de kommer att besvara honom fullständigt (genom att komma till honom). Då tar det inte mer än ett ögonblick för dem att samlas, mellan pelaren och ståplatsen (Abrahams(A) plats) inför honom(AJ)." [Bihar al-Anwar, vol. 53, s. 7]