Hade det funnits någon själ över hela världen

Den Heliga Profeten(S) sade: "Hade det funnits någon själ över hela världen bättre än Ali, Fatima, Hassan och Hossein, så hade Allah(SWT) beordrat mig att ta dem med mig till Mubahala. Men eftersom de var överlägsna alla människor i värdighet och respekt, begränsade Allah(SWT) Sitt val till dem för deltagandet i Mubahala." [Tafsir al-Baidhawi, under kommentaren till versen 3:61]