Hälsa

Islam är Guds gåva och religion till människan och omfattar hennes alla aspekter; själsliga och även kroppsliga. Därmed förekommer även hadither och riktlinjer som värnar om människans hälsa.