Guds förbannelse

Den Heliga Profeten(S) sade: "Sannerligen ogillar Gud och förbannar den man eller kvinna vars intention för skilsmässa eller äktenskap är blott för att smaka på lusten i det." Den Heliga Profeten(S) repeterade detta uttalande tre gånger för att betona att den man som skiljer sig från sin fru för ett nytt äktenskap och för att smaka på lusten i den nya frun, såväl som den kvinna som kräver skilsmässa för samma ändamål och gifter sig med en annan man är involverade i Guds förbannelse." [Al-Kafi, vol. 6, s. 54]