Gud skänker den som handlar enligt sina kunskaper…

Profeten(S) sade: ”Gud skänker den som handlar efter sina kunskaper ('elm), de lärdomar denne inte har.” [Al-Shehab fi al-hekam wa al-adab, s. 45]