Gud har kännedom om det som tjänaren vill

Imam Sadiq(A) sade: ”Gud har kännedom om det som tjänaren (’abd) vill be Honom om. Men Han gillar att önskningarna flödar till Honom. Så när du bönfaller Gud, nämn alla dina önskningar. Eftersom det inte finns något mer omtyckt hos Honom än att be till Honom.” [Bihar al-Anwar vol. 90, s. 312]