Gud, den Allsmäktige, är nöjd med det hus

Imam Sadiq(A) sade: Gud, den Allsmäktige, är nöjd med det hus där äktenskap äger rum och är inte nöjd med det hus där skilsmässa äger rum, och det finns inget mer förhatligt för Gud än skilsmässa." [Al-Kafi, vol. 6, s. 54]