Gheeba (Baktal och skvaller)

En man som påstod sig vara en vän till vår fjärde Imam, Imam Sajjad(A), kom en gång till Imamen och berättade att den och den personen hade sagt hemska saker om Imamen.
Imam Sajjad(A) svarade att han inte hade hört något om det och att han heller inte skulle ha hört något ifall inte vore för den mannens visit och återberättande. Imam Sajjad(A) fortsatte med att säga att personen som hade sagt dessa hemska saker, var som en person som sköt en pil och missade sitt mål, medan den mannen som kom till honom och berättade var den som tog upp pilen och träffade målet. 
Allah(SWT) fördömer spridandet av skvaller och skandaler även om de verkligen har hänt.

På profeten Moses(A) tid, hade man en gång en svår torka. Det hade inte regnat på flera månader. Folk bad och bad men det kom inget regn. Så när profeten Moses(A) gick till Sinai-berget för att be, fick han en uppenbarelse från Gud att bland hans folk fanns det en som spred skvaller och att på grund av denna person lät Allah(SWT) inte regnet falla.
Profeten Moses(A) bad Allah(SWT) att berätta vem den här mannen var så han kunde prata vett med honom. Allah(SWT) svarade: ”Vill profeten Moses(A) att Allah(SWT) ska göra det Han förbjudit människorna från att göra?” 

Lärdom: Baktala inte om andra människor (gheeba) när de inte är närvarande, även om det du säger är sant.