Fördelning av arvet

Imam Ali(A) var begåvad med en snabb, skarp och kraftfull matematisk hjärna. Här nämns några intressanta berättelser där Imam Alis(A) matematiska begåvning visade sig.

”Vad är en hustrus andel?”

Imam Ali(A) blev en gång avbruten av någon medan han höll ett tal från predikarstolen, som frågade honom hur man ska fördela ett arv för någon som har dött och lämnat en hustru, föräldrar och två döttrar kvar vid livet. Imam(A) svarade direkt:

”Hustruns andel blir en niondel.”

Hur?

Detta svar är i själva verket resultatet av en lång analys med ett antal steg. Vanligtvis bör vi besluta om den ursprungliga andelen för var och en, på följande sätt:

”Hustrun tar en åttonde, med tanke på förekomsten av ett ärva barnet.” [Surah an-Nisa’ 4:12]

”Den avlidnes far och mor tar en sjättedel vardera.” [Surah an-Nisa’ 4:11]

”De två döttrar tar två tredjedelar av arvet.” [Surah an-Nisa’ 4:11]

Så totalt kommer att vara:
1/8 + 1/6 + 1/6 + 2/3 = 3/24 + 4/24  + 4/24 + 16/24 = 27/24

Detta innebär att andelen blir mindre än 1/8 med tanke på ökningen av den totala andelen som är bestämd och tillskriven. Så åttondelen, den ursprungliga andelen för hustrun utav tjugofyra totala andelar, har blivit tre andelar av totalt tjugosju, vilket är en niondel.

Imam Ali(A) gick igenom denna komplexa matematiska process på en sekund!