”Försumma inte dina böner”

Den Heliga Profeten(S) sade: "Försumma inte dina böner, för sannerligen kommer den som försummar dem att återuppväckas tillsammans med Krösus (Qarun) och Haman så att Allah(SWT), med det största sannolikhet, kommer att placera denne i Helvetet med hycklarna." [Bihar al-Anwar, vol. 83, s.14]