För de som är oförmögna att göra ziarat

För de som är oförmögna att göra ziarat (pilgrimsfärd) till Imam Hossein(A) på Ashora dagen, förklarar Imam Baqir(A) hur sörjandet skall utföras: ”Man bör sörja över Hossein(A), gråta för honom(A) och påbjuda familjemedlemmarna att sörja för honom(A). I sitt hem bör man inrätta sörjes ceremonier, där man ska visa sin sorg och smärta. Folk bör träffas i hemmen och framföra sin kondoleans och tröst, till andra sörjande, över missödena som drabbade honom(A).” [Kaaml al-Ziyaraat, s. 175]