Ett hjärtligt samtal

En dag frågade jag hjärtat;
Berätta för mig din historia
Hur kommer det sig att du alltid bultar
Utan att du tröttnar
Även om det kostar dig livet
Hjärtat svarade;
Gud skapade kärlek
Mohammad(S) blev dess blomstring
Ali(A) blev dess manifestation
Fatima(A) blev dess essens
Hassan(A) blev dess symbol
Hossein(A) blev dess fanbärare
Abbas(A) blev dess vattenbärare
Zeynab(A) blev dess vittne
Sajjad(A) blev dess berättare
Baqir(A) blev dess lärare
Sadiq(A) blev dess spridare
Kadhim(A) blev dess tålamod
Ridha(A) blev dess värnare
Jawad(A) blev dess skönhet
Hadi(A) blev dess renhet
Askari(A) blev dess bevaring
Och Mahdi(AJ)… Mahdi(AJ) blev dess längtan
Och jag bultar i väntan
För jag vet att med varje slag
Och det är mitt enda bidrag
Närmar sig hans ankomst
Så jag ljuder med varje slag
Även om du inte hör, men varje dag
O Gud påskynda hans faraj inshaAllah