Ett föräldralöst barn

Den nionde Imamen var 5 år gammal när hans far kallades till Marv (Iran) av Mamum Rashid för att bli hans ”uppenbara arvtagare”. När Imam Ridha(A) var på väg att ge sig av såg han sin son lägga sand på håret. Han frågade honom varför han gjorde så, då svarade den unga Imamen(A) att det är vad ett föräldralöst barn gör.