Du bör inte frukta någon annan än Allah(SWT)

Historien om Mamun Al-Rashids första möte med den unga sonen av Imam Ridha(A) är intressant. En gång när vår 9:e Imam, Imam Jawad(A), var nio år gammal, gick han på en av gatorna i Bagdad då Al-Rashid och hans soldater kom förbi.

Alla andra barn på gatan sprang iväg men Imam Jawad(A) gjorde inte det. Al-Rashid noterade detta och stannade sitt ekipage och frågade: ”Unge man, varför sprang du inte iväg som alla andra barn?” Imam Jawad(A) svarade lugnt: ” Jag har varken begått ett brått eller blockerat din väg.

Varför skulle jag då ha sprungit iväg eller blivit rädd? Och jag vet att du inte kommer att ställa något onödigt problem när din väg inte är blockerad.”

Al-Rashid var förvånad med det mogna svaret och frågade: ”Vad heter du?”

”Mohammad”, kom svaret. ”Vems son är du?” frågade Al-Rashid. ”Son av Imam Ali Ridha(A).” Al-Rashid red vidare. Under hans jakt kom höken tillbaka till honom med en fisk i näbben.

Al-Rashid var förvånad. Han återvände till staden. Där igen, såg han barnen leka på samma plats, som sprang iväg då de såg kalifens soldater, förutom den unge mannen som sa att han var Mohammad son Imam Ridha(A) som stannade kvar där han var.

Al-Rashid gömde sin fisk i sin handflata, stoppade ekipaget nära Imam Jawad(A) och sa: ”Säg mig, vad finns i min knytnäve?” Imam Jawad(A) svarade: ”Allah har skapat små fiskar i floden.

Kungarnas hökar fångar ibland fisk därifrån och tar dem till kungarna. Dem gömmer den i näven och frågar en medlem av Ahl al-Bait: ”Säg mig vad finns i min näve.” Al-Rashid sa: ”Sannerligen är du den värdiga sonen av Imam Ridha(A). Al-Rashid tog den unge Imamen(A) med sig, och lät honom bo i ett hus nära det kungliga palatset.