Ett förräderi utan dess like

Profeten(S) sade: ”Ge varandra råd gällande erhållandet av kunskap och behåll inte er kunskap för er själva, eftersom ett sådant förräderi är värre än att förråda någon gällande rikedomar.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 25]