Erkännandet av Aale-Mohammad

Den Heliga Profeten(S) sade: "Erkännandet av Aale-Mohammad (Mohammads familj) betyder räddning (al-najat) från elden, och kärleken till dem är passagen över Sirat bron, och lydnad till dem är skydd från Gudomlig Vrede (qathab)."  [Yanabi al-Mawaddah, al-Qundoozi al-Hanafi, sektion 65, s. 370]