En liten mängd kunskap

Profeten(S) sade: ”Lite kunskap är bättre än att be mycket. Att dyrka Gud räcker för att bevisa ens kunskap och ett själviskt omdöme räcker för att bevisa sin okunnighet. Folk består av två grupper: de rättrogna och de okunniga. Förarga inte de föregående och slå inte följe med de sistnämnda.” [Nahjol Fasahah, arabisk/engelsk version, s. 17]