En förglömd passage

Likt månaden Rajab, en förglömd passage

Till Profetens(S) Sha’ban och Guds Ramadan

Är porten som för till dem Imam Ali(A)

Vägen och passagen till dem är han

 

Alhamdulillah som låtit oss vara utav de som håller fast vid Imam Alis(A) wilayat

Må Gud påskynda Imamens(AJ) ankomst