Det underbara oöverträffliga värdskapet!

Tänk dig om du skulle kunna bli bjuden hos en felfri någon gång vad du skulle velat göra? Hur skulle du vilja agera som gäst hos dem?

Vad säger du nu om du skulle veta att var och en av oss är bjuden hos Profeten(S) på lördagar, hos Imam Ali(A) & Fatima Zahra(A) på söndagar, hos Imam Hossein(A) & Imam Hassan(A) på måndagar, hos Imam Sajjad(A), Imam Baqir & Imam Sadiq(A) på tisdagar, hos Imam Kadhim(A), Imam Ridha(A), Imam Javad(A) & Imam Hadi(A) på onsdagar, hos Imam Askari(A) på torsdagar och hos Imam Mahdi(AJ) på fredagar?

Men hur det kommer till?

Detta har återberättats av Imam Hadi(A) och därmed finns det korta ziayarat för varje dag för respektive Ma’soom (felfri) under tillhörande veckodag. Det som är intressant är att i var och en av de ziayarat följer denna fras:

Idag är det lördag, din dag, och jag är [under denna dag] din gäst och är skydd sökande hos dig.

Det är av värde att reflektera just över vad den ovan nämnda frasen i de korta veckodags ziyarat vill säga oss. Vad innebär det egentligen att jag har fått äran att varje vecka under en och samma veckodag vara gäst hos Profeten(S) eller någon/ några av de andra felfria(A)?

Det känns som om att de felfria(A) vill säga något viktigt till var och en av oss via de ziayarat.
Något som följande kanske:

  • Känn inte dig borta från mig. Kom ihåg vad jag gjorde för dig. Lär känna mig bättre under denna dag och kom närmare mig ännu mer. Lär din själ flyga med mig under denna dag som du är bjuden hos mig. Kom och för ett samtal med mig då och då under denna dag då du har fått tillfället att känna dig som min gäst och i mitt skyddskap. Skapa den banden du ska ha med mig under denna dag och förstärk den ännu mer vid varje vecka som passerar.

Tänk på alla lördagar som har passerats i vårt liv utan att något starkare band har skapats mellan oss och Profeten(S) och likadana alla söndagar, måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar som har passerats och kommer att passera framöver utan att i vårt hjärta visas ett enda tecken på en uppriktig närhet till någon av de felfria(A).

Om nu vi tillsammans bestämmer oss för att varje dag när vi vaknar, ska vi börja dagen med att tänka på dagens Ma’soom så mycket så att även när vi lagar dagens mat gör vi niyyah (avsikt) att benämna det i dagens berörda ma’sooms namn.

Låt oss även överföra denna känsla till våra kära och näras hjärtan genom att påpeka det när vi ropar på dem för att samlas vid matbordet.

Hur menas? Ja, säg så istället:
”kom ni kära, idag sitter vi vid värdskap av denna Ma’soom (säg namnet/namnen på gällande Ma’soom), var så god och ta denna välsignade mat i hans/hennes(A) namn.”

Utöver hur gott och andligt denna mat kommer att smaka i vår mun kommer vi acceptera och tro mer och mer på att ”Idag är jag din gäst!” Och förhoppningsvis försöker vi reflektera mera över de felfria(A) och verkligen känna av deras andliga närvaro och försöka agera så som en bra gäst bör göra. Vilket är att följa värden i allt, inshaAllah!

Ps. Vill du få uppleva det?
Rekommenderas då varmt daglig recitering av de korta ziyarat!