Det finns sex effekter för den som begår otukt

Imam Sadiq(A) sade: "Det finns sex effekter för den som begår otukt, tre av dem är i den här världen (donya) och de andra tre kommer att vara i nästa värld (akhera). Det som uppkommer i den här världen (donya) är: att personen kommer att förlora sitt anseende och ära, man blir fattig och man får ett kortare liv (det påskyndar ens död). Medan det som uppkommer i nästa liv är: Guds vrede (qathab), svår Räkenskap och en plats i Elden i evighet." [Al-Kafi, vol. 5, s. 541]