Det är absolut tillåtet för en person

Fath Ibn Yazid återberättade att han hade frågat Imam Ali(A) om tillfälligt äktenskap. Imam(A) svarade:” Det är absolut tillåtet för en person som inte ingår ett permanent äktenskap, för att därmed kunna hålla sig kysk [så länge Gud inte har skänkt honom råd för att ingå ett permanent äktenskap].” [Al-Kafi, vol. 5, s. 337]