Dessa dagar är dagar av sorg

Imam Ridha(A) sade (till De'bil, en poet som vanligen hade ägnat sin tid åt Ahl al-Bait(A)):
Jag skulle önska att du reciterade en dikt för de här dagarna, för att dessa dagar (under  månaden Muharram) är dagar av sorg och bedrövelse som drabbade oss (Ahl al-Bait(A)).” [Mostadrak al Wasael, vol.10, s. 386]