Dessa är medlemmarna i min familj

Sa'd ibn Abi Waqqas sade: Vid tiden för uppenbarelsen av versen (33:33), kallade Den Heliga Profeten(S) på Ali(A) tillsammans med hans två söner och Fatimah(A) och samlade dem under sin mantel sägandes: "O Herre! Dessa är medlemmarna i min familj." [Mostadrak al Hakim, vol. 3, s. 147]