Den som Makt och Majestät besitter

Den Heliga Profeten(S) sade: "Sannerligen har Allah(SWT), besittandes Makt och Majestät, placerat varje profets ättlingar i dennes ryggrad (sulb) och Han, den Exalterade, har placerat mina ättlingar i ryggraden (sulb) på Ali ibn Abi Talib(A)." [al-Sawa'iq al-Muhriqah, av Ibn Hajar al-Haythami, Kap. 11, sektion 1, s. 239]