Den som kommer ihåg oss

Imam Baqir(A) sade: ”Den som kommer ihåg oss, eller den som är närvarande bland de som minns oss, och fäller en tår som ett resultat av detta, trots att tårarna tillsammans är mindre (i storlek) än vingen av en mygga, kommer Gud att bygga ett hus i paradiset (jannah) och göra dennes fällda tårar en barriär mellan denne och helvetets eld (nar jahannam).” [Al-Ghadir, vol.2, s.202]