Den som går på en väg sökandes efter kunskap

Profeten(S) sade: "Gud kommer placera den, som går på en väg sökandes efter kunskap, på en stig som leder till Paradiset. Sannerligen sprider änglarna ut sina vingar av glädje för dem som söker kunskap. Och sannerligen ber varenda varelse i himlarna och på jorden om förlåtelse för den som söker kunskap, till och med fiskarna i havet. Den lärdes rank över dyrkaren är som månens rank över stjärnorna en natt då det är fullmåne. De lärda är Profeternas(A) arvingar, ty Profeternas(A) kvarlåtenskap var inte rikedomar, utan kunskap. Så vem som än deltar i detta sökande, kommer erhålla en ofantlig fördel." [Osol al-Kafi, i, kitab fadl al-'ilm, bab thawab al-'alim wa al-muta'allim, hadith 1]