Den som avstår från sökandet av världsliga begär

Imam Ridha(A) sade: ”Den som avstår från sökandet av världsliga begär under Ashura dagen, kommer att få sina begär uppfyllda av Allah(SWT) både i detta liv och i det nästkommande.”  [Wasael al-Shia, vol.14, s. 504]