Den långa fördoldheten

Den tredje delen av Imam Mahdis(AJ) liv omfattar den långa fördoldheten. Den korta fördoldheten var som en inledning för den långa. Fastän folket hade blivit bekanta med tanken på en stor och lång fördoldhets period via flera hadither av Profeten(S) och Imamerna(A), blev de ännu mer vana med att ha en dold ledare under tiden för de två sista Imamernas(A) före Imam Mahdi(AJ), vilka var belägrade av fiender. Via den korta fördoldheten blev folket fullständigt förberedda inför en lång fördoldhet med en fördold ledare.

Efter att Shia har blivit bekant med frågan om Imamens(AJ) fördoldhet, doldes Imamen(AJ) från deras syn. Och tiden för shiiternas ytliga separation av Imamen(AJ) påbörjades. Detta inleddes då den fjärde representanten av Imamens(AJ) representanter avled, dvs. från och med år 329 e.H. och ingen förutom Gud vet när den slutar.

Den långa fördoldheten

Denna fördoldhet, som hittills dröjt i tolv sekel, har några skillnader jämfört med den korta.

1.) Dess tid är mycket längre.

2.) Imamen(AJ) har inga direkta förbindelser med några företrädare/representanter som de fyra under den korta fördoldheten.

3.) De lärda (ulema) med specifika egenskaper fungerar som allmänna eller generella representanter till Imam Mahdi(AJ), under den långa fördoldheten. De är även ansvariga för att försvara Islam och muslimer samt utföra de gudomliga lagarna och leda sociala och ekonomiska frågor hos muslimerna. Dessa kallas för maraji’ (rättslärda som efterföljs).

4.) Slutet på den långa fördoldheten beror på när folket blir redo och villkoren för att skapa en världsomfattande Islamisk regering uppfylls.

5.) Ingen förutom Gud vet om när det är, och de som förutspår återkomstens tid är bara lögnare.