Debatten om Imamat ur historisk perpektiv

Den tredje frågan som vi måste ta upp är frågan om hur långt tillbaka i tiden debatten om Imamat sträcker sig? I andra ordalag: till vilken tid hör och härstammar rötterna till shiitiska skolan och läran rent historiskt sett? Är det så som en del påstår att shia historiskt sett går tillbaka till Safaviyyas tidsera Och att ”safavvistisk” shia kom till då? Eller som en del andra tror; att shia är upptänkt och hopkokad av en viss okänd Abdollah ibn Saba? Som dessutom en del lärda (Ulama) bevisat att en sådan person inte har existerat i historien.

Två vägar efter profeten

Efter att den heliga Profeten(S) lämnade denna värld och tillfälliga liv uppkom två trosuppfattningar. En del sade att folket måste välja en Imam. Denna grupp brydde sig inte om Profetens råd, och samlades i saqifeye bani saede och gjorde det historien vittnar om. Men från samma dag sade en annan grupp: Imamen och Profetens efterträdare är Guds ställföreträdare och representant och måste utses av Gud, för att Imamen har åtminstone två egenskaper som endast Gud kan urskilja och som ingen människa klarar av att urskilja.

Felfrihet (’esmah)
Den första egenskapen: är positionen av felfrihet, Imamen måste vara felfri (ma´soom), Imamens uppgift är detsamma som profetens. Om vi anser och tror på att profeten är felfri (ma´soom) så måste även Imamen vara felfri, är inte Imamens och profetens uppgift och ändamål detsamma? Samma uppgift och ändamål innebär samma egenskaper; Vem vet eller kan urskilja vem som är felfri (ma´soom) och vem som inte är det? Positionen och egenskapen av felfrihet är inget som vi kan urskilja genom människors utseende[1].

Valet av den första kalifen.
Det är mycket möjligt att en person är en bra människa men godheten är en sak och att vara felfri en annan. Det är endast Gud som vet och har kunskapen om felfrihet.


[1]. Osol Kafi 1/200; 1اصول کافی کتاب الحجه (باب)نادر جامع فی فضل الامام وصفاته حدی 2