De speciella och moraliska kännetecknen av Imamen(A)

Imamen(A) var unik beträffande avhållsamhet för det världsliga, hängivenhet till Allah(SWT) och bön. När Mutawakkils tjänstemän attackerade hans hus, såg de honom stå i ett enkelt rum hängivet i bön. Han hade en stark kontakt med den heliga Koranen. Han läste högt ur Koranen för folk var gång han slutförde ett arbete. Han var känd för att gå med ett lugn och behandla folk med respekt, han var snar till att le.

Var gång han log lystes hans ansikte upp som solen.

Han besökte och hjälpte de hårt ansatta och drabbade Det är känt att han skänkte mycket pengar till de behövande, han har skänkt bort upp till trettio tusen dinarer vid ett och samma tillfälle. Detta var när Mutawakkil sände trettio tusen dinarer till honom, Imamen å andra sidan gav bort allt till en fattig arab som var i behov av pengar.

Mutawakkils mor fascinerades av Imam Hadi(A) vilket resulterade i att hon blev förälskad i Imamens hängivenhet, askes och tro. Mutawakkil blev sjuk en dag, hans fot hade skadats, läkarna var oförmögna att hjälpa honom. Hans mor sände Fatah bin Khaqan till Imamens(A) för att fråga honom om medicin.

Imamen(A) rekommenderade en medicin till Mutawakkil som botade hans sjukdom, vilket förvånade läkarna. Som tecken på tacksamhet sände hans mor tusen dinarer till sonens välgörare. Imamen(A) distribuerade hela summan till de hårt drabbade.